Οι Διερμηνείς

Μεταφορτώστε τα στοιχεία των διερμηνέων της Ένωσης (διερμηνεία συνεδρίων/

συνεδριάσεων, διερμηνεία συνοδείας), με βάση τις γλώσσες εργασίας τους (Α, Β, Γ).

 

Η γλωσσική ταξινόμηση Α, Β, Γ παραπέμπει στις πιο κάτω πληροφορίες:

 

Α Μητρική γλώσσα → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Β Γλώσσα με γνωστική και βιωματική δυναμική μητρικής → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Γ Γλώσσα → παθητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας

 

Ευθεία:               η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Α

Αντίστροφη:      η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Β

 

 

Μετάφραση: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον γραπτό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως  

 

Διερμηνεία: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον προφορικό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως