Οι Διερμηνείς

Μεταφορτώστε τα στοιχεία των διερμηνέων της Ένωσης (διερμηνεία συνεδρίων/

συνεδριάσεων, διερμηνεία συνοδείας), με βάση τις γλώσσες εργασίας τους (Α, Β, Γ).

 

Η γλωσσική ταξινόμηση Α, Β, Γ παραπέμπει στις πιο κάτω πληροφορίες:

 

Α Μητρική γλώσσα → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Β Γλώσσα με γνωστική και βιωματική δυναμική μητρικής → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Γ Γλώσσα → παθητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας

 

Ευθεία:               η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Α

Αντίστροφη:      η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Β

 

 

Μετάφραση: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον γραπτό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως  

 

Διερμηνεία: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον προφορικό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως

 

The Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters – PANCYUTI is not involved in the professional activities of its Members. Members’ qualifications related only to their Translation and Interpreting education are stated on this professional website.

 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ δεν υπεισέρχεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών της. Σε αυτή την επαγγελματική ιστοσελίδα καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που έχουν σχέση μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Μετάφρασης / Διερμηνείας.

 

PANUTI | Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ|Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων

 

pancyuti@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2017 PANCYUTI