Το πιο πολύτιμο από όλα τα ταλέντα είναι να μην χρησιμοποιείς δύο λέξεις όταν η μία είναι αρκετή.

Samuel Johnson (1709-1784), Άγγλος συγγραφέας

Σχετικά με την
ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων είναι επαγγελματικό και δεοντολογικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματικής υποδομής στον τομέα της Μετάφρασης και της Διερμηνείας στην Κύπρο.

 

 

 

 

Πώς να γίνετε Μέλος

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στην Ένωση, παρακαλώ επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ ηλεκτρονικά

pancyuti@gmail.com

 

 

Σπουδαστικός
και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Για πληροφορίες σπουδαστικού και επαγγελματικού προσανατολισμού αναφορικά με το επάγγελμα του Μεταφραστή ή και Διερμηνέα, παρακαλώ επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ ηλεκτρονικά

pancyuti@gmail.com