Το πιο πολύτιμο από όλα τα ταλέντα είναι να μην χρησιμοποιείς δύο λέξεις όταν η μία είναι αρκετή.

Samuel Johnson (1709-1784), Άγγλος συγγραφέας

Σχετικά με την
ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων είναι επαγγελματικό και δεοντολογικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματικής υποδομής στον τομέα της Μετάφρασης και της Διερμηνείας στην Κύπρο.

 

 

 

 

Πώς να γίνετε Μέλος

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στην Ένωση, παρακαλώ επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ ηλεκτρονικά

pancyuti@gmail.com

 

 

Σπουδαστικός
και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Για πληροφορίες σπουδαστικού και επαγγελματικού προσανατολισμού αναφορικά με το επάγγελμα του Μεταφραστή ή και Διερμηνέα, παρακαλώ επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ ηλεκτρονικά

pancyuti@gmail.com

 

 

The Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters – PANCYUTI is not involved in the professional activities of its Members. Members’ qualifications related only to their Translation and Interpreting education are stated on this professional website.

 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ δεν υπεισέρχεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών της. Σε αυτή την επαγγελματική ιστοσελίδα καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που έχουν σχέση μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Μετάφρασης / Διερμηνείας.

 

PANUTI | Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ|Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων

 

pancyuti@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2017 PANCYUTI