ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ |

Τα Μέλη της

Ένωσης

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία των μελών της Ένωσης, με βάση τις γλώσσες εργασίας τους (Α, Β, Γ).

 

Η γλωσσική ταξινόμηση Α, Β, Γ παραπέμπει στις πιο κάτω πληροφορίες:

 

Α Μητρική γλώσσα → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Β Γλώσσα με γνωστική και βιωματική δυναμική μητρικής → ενεργητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας & αφίξεως

Γ Γλώσσα → παθητική γλώσσα / γλώσσα αφετηρίας

 

Ευθεία:               η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Α

Αντίστροφη:      η μετάφραση/διερμηνεία προς γλώσσα Β

 

 

Μετάφραση: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον γραπτό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως  

 

Διερμηνεία: Είναι η μεταφορά ενός μηνύματος στον προφορικό λόγο από τη γλώσσα αφετηρίας στη γλώσσα αφίξεως

 

 

Αγγλικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Αραβικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Αραβικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Γαλλικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Γαλλικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Γερμανικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Γερμανικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Δανέζικα

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Δανέζικα, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ελληνικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ελληνικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ισπανικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ισπανικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ιταλικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ιταλικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Λετονικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Λετονικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Κινέζικα

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Κινέζικα, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ολλανδικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ολλανδικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ουγγρικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ουγγρικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Ρωσικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Ρωσικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

Τουρκικά

 

Μεταφορτώστε τη Λίστα των Μελών με γλώσσα εργασίας τα Τουρκικά, βάσει της γλωσσικής ταξινόμησης Α, Β, Γ.

The Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters – PANCYUTI is not involved in the professional activities of its Members. Members’ qualifications related only to their Translation and Interpreting education are stated on this professional website.

 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ δεν υπεισέρχεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών της. Σε αυτή την επαγγελματική ιστοσελίδα καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που έχουν σχέση μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Μετάφρασης / Διερμηνείας.

 

PANUTI | Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ|Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων

 

pancyuti@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2017 PANCYUTI