Σχετικά με εμάς

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ επιδιώκει, ως επαγγελματικό, δεοντολογικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο, τη δημιουργία επαγγελματικής υποδομής στον τομέα της Μετάφρασης ή/και της Διερμηνείας στην Κύπρο.

Συνηγορεί υπέρ της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων απάντων των πτυχιούχων μεταφραστών, χωρίς να αποκλείονται και να περιθωριοποιούνται οι νεώτεροι, με συναινετικές νομοθεσίες που αποκλίνουν της επαγγελματικής πραγματικότητας και εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα.

Εστιάζει στην κατοχύρωση του δικαιώματος των πτυχιούχων επαγγελματιών μεταφραστών ή/και διερμηνέων να ασκούν απρόσκοπτα το επάγγελμά τους σε μια ελεύθερη αγορά.

Προσφέρει ενημέρωση αναφορικά με το εξειδικευμένο σπουδαστικό πρόγραμμα της επαγγελματικής μετάφρασης ή/και διερμηνείας.

Μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της.

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Επισκέπτες του διαδικτυακού μας χώρου,
Καλωσορίσατε στον αναβαθμισμένο ιστότοπο της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ.
Σε αυτό τον ιστότοπο καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που σχετίζονται μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Επαγγελματικής Μετάφρασης ή/και Διερμηνείας. Οι εντάξεις στην ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ διέπονται αυστηρά από σπουδαστικά κριτήρια.
Με τις ανακοινώσεις που αναρτώνται αλλά και το υλικό που έχει καταχωρηθεί στα διάφορα πεδία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την επαγγελματική μεταφραστική πραγματικότητα σε μια ελεύθερη αγορά χώρας Κοινοδικαίου όπως είναι και η Κύπρος.
Τα μέλη του ΔΣ και η υπογεγραμμένη, παραμένουμε στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση, για συμπληρωματικές πληροφορίες ή/και επεξηγήσεις.

Φιλικούς χαιρετισμούς
Αναστασία Πιλόττου
Πρόεδρος ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ

Ιστορικό

 • Η πρώτη Ιδρυτική Συνέλευση σωματείου μεταφραστών στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 1988 στη Λευκωσία και αποφασίστηκε η σύσταση σωματείου με την επωνυμία Σύνδεσμος Μεταφραστών και Διερμηνέων Κύπρου – ΣΥΜΕΔΙΚ.
 • Την 16η Αυγούστου 1989 καταχωρήθηκε η εγγραφή του στον Έφορο Σωματείων με αρ. μητρώου 809.
 • Το 1990, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διορίστηκε, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, αρμόδια υπηρεσία για πιστοποίηση μεταφράσεων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε ηγετικό στέλεχος του ΔΣ του ΣΥΜΕΔΙΚ, με την σχετική εισήγηση του οποίου διαφώνησαν όλα τα λοιπά μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η αρμοδιότητα οδήγησε στη δημιουργία του κλάδου μεταφράσεων του ΓΤΠ, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε μονοπωλιακά για 30 χρόνια, ταλαιπωρώντας τους πτυχιούχους μεταφραστές, των οποίων τα μεταφράσματα γίνονταν αποδεκτά από την αλλοδαπή, όχι όμως και από τις κρατικές υπηρεσίες εντός δικαιοδοσίας.

**** [Στην αλλοδαπή, είτε εντός ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είτε εκτός αυτής, ήταν και είναι αυτονόητο ότι οι πτυχιούχοι επαγγελματίες έχουν αναμφισβήτητο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός τους, υπογράφοντας και σφραγίζοντας τα μεταφράσματά τους χωρίς διακρίσεις που απορρέουν από μητρώα, εξετάσεις ή κλάδους μεταφράσεων κρατικής εποπτείας] ***

 • Το 1994 ο ΣΥΜΕΔΙΚ εντάχθηκε στον κλάδο υπηρεσιών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου – ΟΕΒ.
 • Τον Φεβρουάριο 1996 επικυρώθηκε η ένταξη του ΣΥΜΕΔΙΚ στη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών/Διερμηνέων/Ορολόγων FIT/IFT, από το Παγκόσμιο Συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.
 • Την 25η Σεπτεμβρίου 1999 υπεγράφη η διάλυση του ΣΥΜΕΔΙΚ, ώστε να συσταθεί νέο σωματείο, το οποίο να διέπεται αυστηρώς από επαγγελματική δεοντολογία.
 • Την 3η Οκτωβρίου 1999, πραγματοποιήθηκε Ιδρυτική Συνέλευση, η οποία απαρτιζόταν από τα 2/3 των τέως μελών του ΣΥΜΕΔΙΚ και με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ.
 • Η ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ διαδέχθηκε τον ΣΥΜΕΔΙΚ ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών/Διερμηνέων/Ορολόγων FIT/IFT με αριθμό μητρώου Μ018, μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Διεθνούς στο πλαίσιο της συνεδρίας του που πραγματοποιήθηκε την 20η και 21η Νοεμβρίου 1999.
 • Την 9η Ιουνίου 2000 καταχωρήθηκε στον Έφορο Σωματείων η εγγραφή της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ με αρ. μητρώου 2216.
 • Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων ανέπτυξε έντονη δράση διαχρονικά υπέρ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μεταφραστών και της απρόσκοπτης πρόσβασής τους στην κυπριακή μεταφραστική αγορά, με το κλείσιμο του κλάδου μεταφράσεων του ΓΤΠ, πράγμα που έχει επιτευχθεί μερικώς.


Πληροφορίες

 • Στον πιο κάτω σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε το καταστατικό σύστασης της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων:

Καταστατικό 

 • Επίσης μπορείτε για δική σας ενημέρωση να βρείτε τον νόμο που αναθεωρεί την εγγραφή σωματείων και ιδρυμάτων  :

Νομοθεσία