Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) αιρετά μέλη:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Σύμβουλος Θεμάτων Επιμόρφωσης και Έρευνας
Η σημερινή σύνθεση του ΔΣ της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ είναι:
– Πρόεδρος: Αναστασία Πιλόττου
– Αντιπρόεδρος: Αθηνά Καϊάφα Καραβαλή
– Γραμματέα: Γεωργία Αντωνίου
– Ταμίας: Σιμόνη Μακρή
– Σύμβουλος Θεμάτων Επιμόρφωσης και Έρευνας : Γαλάτια Γεωργίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
Η Επιτροπή Εντάξεων είναι τριμελής και η σύνθεσή της είναι (με αλφαβητική  σειρά):
– Μιχαηλίδου Μελίνα [Ιδρυτικό Μέλος]
– Πιλόττου Αναστασία [Ιδρυτικό Μέλος]
– Τυράκης Μανόλης
ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα: ακαδημαϊκοί ή επαγγελματίες, τα οποία έχουν συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ.
– Μίλερ Παπαπέτρου Μαρία  Μ12
[Ιδρυτικό Μέλος ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ]
– Σοφοκλέους Άντρη Μ24
–  Ξενή Έλενα  Μ28
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από το σπουδαστικό πρόγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, έχουν διαπρέψει ως πτυχιούχοι επαγγελματίες μεταφραστές  ή/και διερμηνείς και έχουν συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των σκοπών της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων.
– Οικονομίδου Ραπά Ρέα  Μ15
[Ιδρυτικό Μέλος ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ]

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ