Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) αιρετά μέλη  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Σύμβουλο Θεμάτων Επιμόρφωσης και Έρευνας.

Η σημερινή σύνθεση του ΔΣ της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ είναι:

Πρόεδρος: Αναστασία Πιλόττου
Αντιπρόεδρος: Αθηνά Καϊάφα
Γραμματέα: Γεωργία Αντωνίου
Ταμίας: Σιμόνη Μακρή
Σύμβουλος Θεμάτων Επιμόρφωσης
και Έρευνας: Γαλάτεια Γεωργίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

Η Επιτροπή Εντάξεων είναι τριμελής και η σύνθεσή της είναι (με αλφαβητική σειρά):

Μιχαηλίδου Μελίνα [Ιδρυτικό Μέλος] Πιλόττου Αναστασία [Ιδρυτικό Μέλος] Τυράκης Μανόλης

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα: ακαδημαϊκοί ή επαγγελματίες, τα οποία έχουν συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ.

Μίλερ Παπαπέτρου Μαρία Μ12
Ιδρυτικό Μέλος ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ

Σοφοκλέους Άντρη Μ24

Ξενή Έλενα Μ28

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από το σπουδαστικό πρόγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, έχουν διαπρέψει ως πτυχιούχοι επαγγελματίες μεταφραστές ή/και διερμηνείς και έχουν συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των σκοπών της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων.

Οικονομίου Ραπά Ρέα Μ15
Ιδρυτικό Μέλος ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ