Αντεπιστέλλοντα μέλη

 

Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, ακαδημαϊκοί ή επαγγελματίες, που έχουν συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ.

 

Μίλερ Παπαπέτρου Μαρία
(Ιδρυτικό Μέλος)

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ  C12

Doctorat (nouveau régime) French Literature  – Licence English literature 

Sorbonne Nouvelle Paris III University

Ιωάννη Συκουτρή 5, διαμ. 301, 1076 Λευκωσία.

Τηλ.(κατοικία + γραφείο): + 357 22753741, κινητό: + 357 99570002

Ηλ. δ/νση: mariam@spidernet.com.cy  

 

 

Σοφοκλέους Άντρη  

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ  C24  Επαγγελματική Ταυτότητα FIT/IFT  232

Λέκτορας στο Τμήμα Γλωσσών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

PhD in Applied Linguistics (Kingston University, UK)

MA in Language Acquisition (University of Essex, UK)

MA in Translation Studies (University of Surrey, UK)

BA in Linguistics with German (University of East London, UK)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46,

Τ.Θ. 24005, 1700 Λευκωσία

Τηλ: (γραφείο): 22-461566 x111

Ηλ. δ/νση: sophocleous.a@unic.ac.cy

 

 

Ξενή Έλενα

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ  C28

Ηλ. δ/νση: elena_xeni@hotmail.com

 

 

Επίτιμο Μέλος
Οικονομίδου Ραπά Ρέα
(Ιδρυτικό Μέλος)

Μεταφράστρια

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ Μ15

Β.Α. (Honours) A.L.S.: CNAA (Council for National Academic Awards, )

Πανεπιστήμιο Thames Valley (formerly: Ealing Technical College)

Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ελληνικά - Ιταλικά

Κάσου 16, Hill Gardens, Διαμ. H112, Άγιοι Ομολογητές, 1086 Λευκωσία

Τ.Θ. 23319, 1681 Λευκωσία

Tηλ.(οικία): + 357 22317027 / 22675515, Κινητό: +357 99 496303

Φαξ: + 357 22664018,