Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την τριετία 2017-2019

Αναστασία Πιλόττου - Πρόεδρος

Αθηνά Καϊάφα Καραβαλή - Αντιπρόεδρος

Μανώλης Τυράκης  - Γραμματέας

Σιμόνη Μακρή  - Ταμίας

Θεοδώρα Φινοπούλου - Σύμβουλος Θεμάτων Επιμόρφωσης και Έρευνας