Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την τριετία 2017-2019

Αναστασία Πιλόττου - Πρόεδρος

Αθηνά Καϊάφα Καραβαλή - Αντιπρόεδρος

Μανώλης Τυράκης  - Γραμματέας

Σιμόνη Μακρή  - Ταμίας

Θεοδώρα Φινοπούλου - Σύμβουλος Θεμάτων Επιμόρφωσης και Έρευνας

The Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters – PANCYUTI is not involved in the professional activities of its Members. Members’ qualifications related only to their Translation and Interpreting education are stated on this professional website.

 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ δεν υπεισέρχεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών της. Σε αυτή την επαγγελματική ιστοσελίδα καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που έχουν σχέση μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Μετάφρασης / Διερμηνείας.

 

PANUTI | Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ|Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων

 

pancyuti@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2017 PANCYUTI